ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA: 

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.

 

Formularz zgłoszenia należy przesłać do 10 września 2018 r. pocztą elektroniczną, na adres: ptg@wnoz.us.edu.pl, lub pocztą tradycyjną, na adres:

Wydział Nauk o Ziemi UŚ
ul. Będzińska 60
41-205 Sosnowiec

z dopiskiem: Regionalny Zjazd Geografów

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

OPŁATY:

Na opłatę konferencyjną składają się następujące elementy, z których tylko wpisowe jest obowiązkowe, zaś pozostałe elementy – opcjonalne (należy zaznaczyć na karcie zgłoszenia):

– wpisowe – 20 zł (dla członków Oddziału Katowickiego PTG z opłaconą składką za 2018 r. GRATIS)

– obiad w pierwszym dniu – 30 zł

– biesiada pod globusem – 50 zł

udział w wycieczce:

Wycieczka I. – 50 zł

Wycieczka II. – 80 zł (z wejściem do kopalni Guido lub Królowa Luiza)

 

Opłaty należy wnieść do 15 września 2018 r. na konto Oddziału Katowickiego PTG:
PKO BP O/Katowice 67 1020 2313 0000 3102 0139 1168
z dopiskiem „Zjazd Geografów – wpłata od …………”

 

Nasze dane do przelewu:
Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki
ul. Będzińska 60, 41-205 Sosnowiec
NIP: 525-15-75-166

 

FAKTURY:

– w kwestii wystawiania faktur pro-forma dla instytucji, które takie faktury potrzebują do realizacji przelewu;

– w przypadku faktur wymagających danych: Sprzedawcy, Odbiorcy oraz Nabywcy (np. gmina płacąca w imieniu szkoły);

– w kwestii płatności przez nauczycieli – nauczyciele, którzy zamierzają ubiegać się o sfinansowanie kosztów uczestnictwa w Zjeździe przez placówki oświatowe, proszeni są o niepłacenie z prywatnych kont!

uprzejmie prosimy o indywidualny kontakt ze skarbnikiem: dr Andrzej Soczówka

 

UWAGA!

Organizatorzy nie zapewniają noclegów!

Propozycja miejsc noclegowych:

Pokoje gościnne w akademikach UŚ w Sosnowcu na osiedlu tuż obok WNoZ (DS nr 3, 4, 5, HA nr 2)
tel. 32 36 89/242 lub końcówka: 422 lub 405 lub 307

Hotel Orion Sosnowiec, ul. Przyjaciół Żołnierza 5a (4 km od WNoZ UŚ, dojazd samochodem około 10 minut), tel. 32 266 18 97

Hotel Cumulus Będzin, ul. Sportowa 3 (3 km od WNoZ UŚ, dojazd samochodem lub tramwajem około 8 minut), tel. 32 267 52 15

Hotel Szafran Czeladź, ul. Będzińska 82 (4 km od WNoZ UŚ, dojazd samochodem około 8 minut),
tel. 32 784 31 00