28 września 2018 r. (piątek)


10.00 – 15.30 Rejestracja uczestników
10.30 – 11.30 Powitalna kawa
11.30 – 12.00 Uroczyste otwarcie Zjazdu
12.00 – 13.00 Sesja plenarna

                         Prof. dr hab. Jacek Jania „Lodowce Arktyki jako indykatory zmian klimatu”
                         Dr hab. Adam Hibszer „Karty z dziejów Oddziału Katowickiego PTG”

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego i zwiedzanie wystawy „U nas jest pięknie”
15.00 – 16.30 Sesja popularnonaukowa cz. 1

                         Dr hab. prof. UŚ Ewa Łupikasza „Ekstremalna pogoda”
                         Dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek „Krajobrazy województwa śląskiego –
                         cechy typologiczne i wyróżniające”
                         Prof. dr hab. Stanisław Czaja „Katastrofalne powodzie w dolinie górnej Wisły w XIX
                         i pierwszej połowie XX wieku”

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa
17.00 – 18.30 Sesja popularnonaukowa cz. 2

                        Prof. dr hab. Ireneusz Malik Identyfikacja obszarów zagrożonych osuwaniem, spływami
                       gruzowymi i obrywami skalnymi kluczem do racjonalnego planowania przestrzennego
                        Prof. dr hab. Jerzy Runge „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne wyzwania przemian konurbacji
                        katowickiej

Od godz. 19.00 BIESIADA POD GLOBUSEM – bankiet na WNoZ UŚ


29 września 2018 r. (sobota)


10.30 – 12.00 „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – oczekiwania, szanse i problemy”

                       – dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych ekspertów.

                       Prowadzenie dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 14.00 Zwiedzanie WNoZ UŚ
14.00 – 18.30 Klub Podróżnika – relacje z wyjazdów geografów po Polsce i świecie (prezentacje i filmy)

                          Dr hab. Mariusz Rzętała „Ze Słońcem po północnej stronie nieba – osobliwości południa Ameryki,
                          Afryki, Australii i Oceanii”
                          Mgr Przemysław Fabjański, mgr Tomasz Fabjański „Geograficzne podróże Słowaka z Penepleną 
                          do Azji i Ameryki Północnej” 
                         Dr Dariusz Ignatiuk „365 dni na Spitsbergenie”
                          EGEA Katowice „Studenckie podróże po Europie


30 września 2018 r. (niedziela)


9.00 – 15.00 Wycieczka po regionie (do wyboru):

I. Ekstremalne zjawiska przyrodnicze i ich zapis w środowisku – Pustynia Błędowska i okolice (prowadzenie: dr Maria Fajer, dr Jolanta Pełka-Gościniak, dr hab. Jan Maciej Waga)

Punkty trasy: 1. Klucze – Wzgórze Czubatka – punkt widokowy na Pustynię Błędowską 2. Przejście przez odkryte pole piasków eolicznych do doliny Białej Przemszy 3. Dolina Białej Przemszy – pole indukowanych lejków krasowych 4. Powrót do Kluczy – Staw Zielony i Staw Czerwony – wyrobiska kopalni Rudnica 5. Olkusz – rynek


II. Dziedzictwo poprzemysłowe regionu górnośląskiego – szlakiem dawnych hut, kopalń i osiedli
patronackich (prowadzenie: dr Marta Chmielewska, dr hab. Marzena Lamparska)

Punkty trasy: 1. Zabrze – poprzemysłowe dziedzictwo ukryte nie tylko pod ziemią (Kopalnia Królowa Luiza i Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna oraz Park 12C + przejście trasy turystycznej: Podziemna podróż w czasie) 2. Strefa Kultury w Katowicach – drugie życie KWK Katowice (Ferdynand) czyli o rewitalizacji 3. Nikiszowiec – jedno z wielu, a jednak wyjątkowe – o fenomenie tego osiedla patronackiego 4. Szopienice – zachowane i utracone dziedzictwo pohutnicze (Walcownia Cynku, Huta Uthemanna)
Na trasie przejazdu zobaczymy ponadto: przykłady rewitalizacji kopalni i huty (KWK Gottwald – Silesia City Center; Huta Baildon – Silesia Business Park), a także osiedle Karmańskie, osiedle Kaufhaus i wielki piec Huty Pokój w Rudzie Śląskiej.

 

UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC NA WYCIECZKI. ZAPISANI UCZESTNICY PROSZENI SĄ O STAWIENIE SIĘ POD WNOZ UŚ O 8.45.