Komitet Honorowy

Prof. dr hab. Leszek Marynowski – dziekan WNoZ UŚ
Prof. UŚ dr hab. Urszula Myga-Piątek 
– prodziekan WNoZ UŚ
Prof. UŚ dr hab. Ewa Łupikasza – prodziekan WNoZ UŚ
Prof. UŚ dr hab. Michał Zatoń – prodziekan WNoZ UŚ
Prof. dr hab. Stanisław Czaja
Prof. dr hab. Jacek Jania
Prof. dr hab. Ireneusz Malik
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
Prof. dr hab. Oimahmad Rahmonov
Prof. dr hab. Jerzy Runge
Prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka
Prof. dr hab. Tadeusz Szczypek


Komitet Organizacyjny

dr hab. Adam Hibszer – przewodniczący
dr Marta Chmielewska
mgr Violetta Degórska
dr hab. Renata Dulias
dr Maria Fajer
dr hab. Marzena Lamparska
mgr Elżbieta Markowiak
dr Jolanta Pełka-Gościniak
dr Sławomir Pytel
dr Andrzej Soczówka
dr hab. Jan M. Waga
dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko