Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
oraz Centrum Studiów Polarnych
zapraszają do udziału w

 

KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

U nas jest pięknie

 

z okazji
100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego
70-lecia Oddziału Katowickiego PTG
45-lecia geografii w Uniwersytecie Śląskim
organizowanym
w roku 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego
oraz w Roku Polskiej Geografii

 

Celem konkursu jest ukazanie piękna przyrody ożywionej i nieożywionej oraz uroku architektury województwa śląskiego. Konkurs wpisuje się w proces odczarowywania stereotypowego wizerunku „Czarnego Śląska” i ma na celu promocję jego znanych i odkrywanych walorów przyrodniczych i pozaprzyrodniczych. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób zafascynowanych regionem śląskim, niezależnie od wieku, wykonywanego zawodu czy miejsca zamieszkania. Zapraszamy do udziału uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz wszystkich mieszkańców województwa śląskiego i osoby odwiedzające go w celach turystycznych, biznesowych czy rodzinnych.

 

KATEGORIE TEMATYCZNE

 I. U nas jest pięknie. Przedstawienie piękna śląskiej przyrody ożywionej i nieożywionej – zarówno chronionych roślin i zwierząt, pomnikowych drzew, rezerwatów przyrody, jak i pól uprawnych, kwietnych łąk, dolin rzecznych, skałek, jaskiń, źródeł, pasm górskich i innych urokliwych zakątków regionu.

II. Powroty, czyli wczoraj i dziś śląskiego krajobrazu. Dyptyk. Zestaw dwóch fotografii przedstawiających to samo miejsce z perspektywy kilku – kilkudziesięciu lat. Uchwycenie zmian w krajobrazie związanych z działalnością człowieka i procesami przyrodniczymi, na przykład związanych z sukcesją roślinności na obszarach pogórniczych, erozją rzek, powstawaniem zbiorników wodnych, rewitalizacją terenów poprzemysłowych, odrestaurowaniem obiektów zabytkowych i innych, likwidacją kopalń, zagospodarowaniem przestrzennym itp.

III. Z hałdą w tle i w roli głównej. Uchwycenie specyficznego piękna „czarnej damy” śląskiego krajobrazu – symbolu górniczej przeszłości regionu. Przedstawienie hałdy zarówno jako obiektu, z którym związane były (są) losy pokoleń górników i ich rodzin, ale także jako tła w codziennym życiu mieszkańców centralnej części województwa śląskiego.

IV. Urok małej i dużej architektury. Przedstawienie wyjątkowego piękna architektury śląskiej – zamków, pałaców, zabudowy przemysłowej, kościołów, ale także małych uliczek, przydrożnych kapliczek, studni, młynów, mostów, rynków prowincjonalnych miasteczek, stacji kolejowych itp.

 

DO POBRANIA:

REGULAMIN

Karta zgłoszenia I (dla indywidualnych uczestników): .docx.pdf

Karta zgłoszenia II (dla współautorów):  .docx.pdf

PLAKAT