Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego

oraz

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego


zapraszają na


REGIONALNY ZJAZD GEOGRAFÓW
„Geografia wobec wyzwań regionalnych i globalnych”


z okazji


100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego
70-lecia Oddziału Katowickiego PTG
45-lecia geografii w Uniwersytecie Śląskim


organizowany


w roku 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego
oraz w Roku Polskiej Geografii

 

pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka

 

w dniach 28 – 30 września 2018 r.
na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu

 

Konferencja dofinansowana ze środków projakościowych Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) otrzymanych przez Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego